Chương trình hiến máu tình nguyện lần 3

Address: 64 Nguyen Huu Tien Str, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Chương trình hiến máu tình nguyện lần 3
19/05/2023 02:48 PM 283 Views

  Anh em công ty DKA tham gia chương trình hiến máu tình nguyện lần 3 "Nhân Ái Tặng Máu Đào Ngọt Ngào Trao Sự Sống".

  support online

  Manager

  0913889567

  Hotline 24/7

  0916434682

  Sale 1

  0917414265

  Sale 2

  0934086031

  Sale 3

  0908183564

  Sale 4

  0937986945

  Sale 5

  0971914953